02-346-0321

"คุณภาพมาตราฐาน ส่งมอบงานตรงเวลา พัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่สากล"

รับผลิตงาน Special machineแบบต่างๆตามความต้องการของลูกค้า